DOULA

Het woord doula komt uit het Grieks en betekent ‘dienende vrouw’. Dat geeft goed weer wat een doula voor je wil zijn.

De zwangerschap en de bevalling zijn ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Je wordt moeder, jullie worden ouders! Een doula kan je in deze mooie, maar vaak ook spannende periode steunen en begeleiden door het geven van voorlichting, ondersteunend mailcontact, en ononderbroken begeleiding tijdens de bevalling. Tijdens de bevalling kan een doula je helpen je wensen te verwoorden naar de verloskundige of het ziekenhuispersoneel. Ook na de bevalling is de doula er voor je, ze maakt een geboorteverslag en ze kijkt met je terug naar de bevalling. Het ondersteunen van de hechting aan je kindje neemt bij de begeleiding een belangrijke plaats in.

Een doula kan je ondersteunen als je geen partner hebt, als je door eerdere ervaringen angstig bent geworden voor de bevalling of als je dit graag anders wilt, als je behoefte hebt aan emotionele ondersteuning of aan een vertrouwd persoon die tijdens de bevalling voortdurend bij je blijft. Als je wel een partner hebt, vervangt een doula je partner niet, maar helpt ze je partner om jou zo goed mogelijk bij te staan.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een  doula bij je bevalling een heel positief effect kan hebben. De Amerikanen Marshall en Phyllis Klaus en John Kennell hebben in hun onderzoek aangetoond dat er tijdens bevallingen de volgende effecten te zien waren als er een doula bij de bevalling aanwezig was:

Er waren:

50% minder keizersnedes
25% kortere duur van de bevalling
60% minder verzoeken om een ruggeprik
40% minder gebruik van pitocin/oxytocine (‘inleiden’)
30% minder verzoeken om pijnbestrijding
40% minder tangverlossingen

Bron: doula.nl